عکس

عکس کوه و منظره

دماوند و پر‍‍‍‍چم

پرچم
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 6:6  توسط مجتبی معتمدی  | 

دوستی در رینه ( دماوند)

دماوند
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 5:55  توسط مجتبی معتمدی  | 

صعود زمستانی سیالان (مجتبی معتمدی)

خان بن
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388ساعت 9:29  توسط مجتبی معتمدی  | 

کل لات دو هزار (مجتبی معتمدی)

مجتبی معتمدیمجتبی معتمدی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388ساعت 9:24  توسط مجتبی معتمدی  | 

بر نامه آبشار نوردی در منطقه مران سه هزار

سه تنمن ومحمود
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اردیبهشت 1388ساعت 5:47  توسط مجتبی معتمدی  | 

صعود زمستانی میشچال

میشچال
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اردیبهشت 1388ساعت 5:38  توسط مجتبی معتمدی  | 

صعود زمستانی شاه البرز

شاه البرزشاه البرزصعود زمستانی شاه البرز
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388ساعت 16:20  توسط مجتبی معتمدی  | 

محسن بیگیمجتبی معتمدی
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388ساعت 16:14  توسط مجتبی معتمدی  | 

صعود زمستانی سیالان

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388ساعت 16:4  توسط مجتبی معتمدی  | 

صعود زمستانی خان بون

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388ساعت 15:57  توسط مجتبی معتمدی  | 

میانلات دوهزار برنامه مشترک با باشگاه کاوه

میانلات
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اردیبهشت 1388ساعت 5:18  توسط مجتبی معتمدی  | 

تمرین فرود در غار نوردی

محمود امیری
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388ساعت 11:24  توسط مجتبی معتمدی  | 

دماوند

دماوند
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388ساعت 11:20  توسط مجتبی معتمدی  | 

دیواره توبن

محمود امیری

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388ساعت 11:19  توسط مجتبی معتمدی  | 

تمرین سنگ نوردی دیواره توبن

محمود امیری

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388ساعت 11:17  توسط مجتبی معتمدی  | 

صعود سیالان از مسیر خان بن

خان بن
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388ساعت 10:37  توسط مجتبی معتمدی  | 

گل زیبا در دره هرتنگ

گل
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388ساعت 10:27  توسط مجتبی معتمدی  | 

غار سیاه سارد

غار
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388ساعت 10:22  توسط مجتبی معتمدی  | 

محسن بیگی (شاه البرز)

صعود زمستانی شاه البرز
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم فروردین 1388ساعت 4:7  توسط مجتبی معتمدی  | 

صعود قله بال گردن

بال گردن
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 21:2  توسط مجتبی معتمدی  | 

درخت برفی( برگشت از شب مانی بر قله گرد کوه)

nvoj

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 20:32  توسط مجتبی معتمدی  | 

دماوند

دماوند
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1387ساعت 6:6  توسط مجتبی معتمدی  | 

غارچ

غارچ
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1387ساعت 5:55  توسط مجتبی معتمدی  | 

دریاسر (برگشت از سیاهکول

دریاسر
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1387ساعت 5:44  توسط مجتبی معتمدی  | 

صعود چالکه منطقه دریاسر

دریاسر
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1387ساعت 5:33  توسط مجتبی معتمدی  | 

صعود میشچال طالغان

میشچال
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1387ساعت 5:24  توسط مجتبی معتمدی  | 

خشچال از مسیر اشکور

خشچال
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1387ساعت 5:17  توسط مجتبی معتمدی  | 

صعود زمستانی گرد کوه

گردکوهگردکوهگردکوه
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1387ساعت 4:20  توسط مجتبی معتمدی  | 

صعود زمستانی سیاه کول

2پوشها
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اسفند 1387ساعت 19:40  توسط مجتبی معتمدی  | 

خشچال از مسیر اشکور

خشچال
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اسفند 1387ساعت 6:3  توسط مجتبی معتمدی  | 

مطالب قدیمی‌تر